Karta kvadrátu 5852

Mapovatelé: Tereza Kejzlarová, Lucie Hošková, Klára Poláková

Stáhnout pdf mapu
Hodinovky
Vložit hodinovku

22 hodinovek, 86 druhů
DatumČasPozorovatelDruhůMalý čtverec
14.05.20178:36 - 9:36Lucie Hošková225852ab
12.05.20178:28 - 10:50Lucie Hošková415852ac
13.04.20179:25 - 10:25Tereza Kejzlarová185852cd
30.06.201610:30 - 11:30Tereza Kejzlarová155852cc
29.06.201610:45 - 11:45Tereza Kejzlarová125852db
07.06.20167:53 - 8:53Lucie Hošková335852ac
04.06.20167:44 - 8:44Lucie Hošková275852ad
02.06.20167:45 - 9:10Katarína Slabeyová265852cb
15.05.20168:30 - 9:30Katarína Slabeyová225852ab
14.05.20168:25 - 9:35Katarína Slabeyová295852cb
13.05.20168:00 - 9:00Lucie Hošková385852aa
09.05.20168:22 - 9:22Lucie Hošková315852ad
09.05.20166:58 - 7:58Lucie Hošková325852ac
27.04.201610:10 - 11:10Tereza Kejzlarová175852cc
20.04.201610:15 - 11:15Tereza Kejzlarová215852db
23.03.20166:05 - 7:05Jan Suhrada375852cd
17.06.201519:30 - 20:30Pavel Bergmann295852dc , Troja, Holešovice, Stromovka
17.06.201517:00 - 18:00Pavel Bergmann285852ba
03.05.20158:00 - 9:00Pavel Bergmann415852dc , Letná, Stromovka, Troja.
01.05.201517:50 - 18:50Pavel Bergmann315852ba , Sedlec (u Klecan)
10.04.20157:20 - 8:20Vladimír Bejček255852ca
01.06.20147:15 - 8:15Petr Musil305852aa
Mapování
Vložit mapování

Celkem 2720 návštěv, 4,025.10 hodin terénní práce.
Celkem 161 druhů z toho:
Druh CZ|LATDatumNejvyšší kategoriePozorovatelMoje interpretace
la1bu1t2 ve1lka2labuť velká04.06.2016C16 hnízdo s mláďatyMartin Kulhavý
Upravit
s1y2kor1a1 u1he1lni2c2e1ksýkora uhelníček02.05.2016C14 nosí potravu nebo trusLudmila Pocová
Upravit
hohol s1e1ve1r1ni2hohol severní2014B5 tok nebo pářeníMartin Došlý, Radek Zapletal
Upravit
s1y2kor1a1 koňa1dr1a1sýkora koňadra2014C16 hnízdo s mláďatyJan Suhrada, Petr Zasadil, Pavel Kolman, Lucie Hošková, Tomáš Telenský, Radek Zapletal
Upravit
s1y2kor1a1 modr2i1nka1sýkora modřinka2014C16 hnízdo s mláďatyTomáš Brinke, Petr Zasadil, Oldřich Myška, Jaroslav Šimek, Lucie Hošková, Pavel Kolman, Jan Suhrada, Radek Zapletal
Upravit
kor1mor1a2n ve1lky2kormorán velký20140 nehnízdícíPetr Palčej, Andrej Funk, Pavel Bergmann, Radovan Víta, Gabriela Uhrová, Jan Suhrada, Gedeon Kašpar, Radovan Mourek, Jan Pláteník, Petr Voříšek, Zdeněk Ondrášek, Martin Vlk Mrňous, Radek Zapletal, Martin Bacílek, Jan Hokeš, Irena Filipová, Robert Javorský
Upravit
ka1vka1 obe1c1na2kavka obecná22.05.2015C16 hnízdo s mláďatyLukáš Viktora
Upravit
r1a1c1e1k c1he1c1ht1a1vy2racek chechtavý2015A1 v hn. době ve vhodném prostředíMatyáš Adam, Tereza Kejzlarová
Upravit
vola1vka1 pope1la1va2volavka popelavá2015C16 hnízdo s mláďatyGabriela Uhrová, Jan Suhrada, Pavel Bergmann, Radek Zapletal, Jan Pláteník, Zdeněk Ondrášek, Karel Pithart
Upravit
le1dňa2c2e1k r2i2c2ni2ledňáček říční2014C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann, Jan Suhrada
Upravit
koni1pa1s1 bi2ly2konipas bílý2015C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann
Upravit
s1t1e1hli2k obe1c1ny2stehlík obecný17.06.2015C12 čerstvě vyvedená mláďataPavel Bergmann
Upravit
r1a1c1e1k s1t1r2i2br2./be3loh./s1t1r2e1dom.racek stříbř./běloh./středom.20140 nehnízdícíPetr Palčej, Jan Suhrada, Andrej Funk, Petr Pavlík, Pavel Bergmann
Upravit
ha1vr1a1n polni2havran polní2014C16 hnízdo s mláďatyVladimír Bejček, Libor Praus
Upravit
r1a1c1e1k be3lohla1vy2racek bělohlavý20140 nehnízdícíAndrej Funk, Pavel Bergmann, Jan Suhrada, Zdeněk Ondrášek
Upravit
s1t1r2i2z1li2k obe1c1ny2střízlík obecný2015C12 čerstvě vyvedená mláďataVladimír Bejček
Upravit
ka2ne3 le1s1ni2káně lesní2015C16 hnízdo s mláďatyJan Procházka
Upravit
kos1 c2e1r1ny2kos černý03.05.2015C16 hnízdo s mláďatyPetr Zasadil
Upravit
holu1b doma2c1i2holub domácí2016C16 hnízdo s mláďatyMiroslav Jelínek, Radek Zapletal
Upravit
z1vone1k z1e1le1ny2zvonek zelený2015C16 hnízdo s mláďatyPetr Zasadil, Pavel Bergmann
Upravit
dr1oz1d z1pe3vny2drozd zpěvný2015C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann, Oldřich Myška
Upravit
s1t1r1a1ka1 obe1c1na2straka obecná2014C16 hnízdo s mláďatyTomáš Brinke, Jan Sobotka, Jana Škorpilová
Upravit
s1li2pka1 z1e1le1nonoha2slípka zelenonohá2016C16 hnízdo s mláďatyLucie Hošková, Radek Zapletal
Upravit
hr1dli1c2ka1 z1a1hr1a1dni2hrdlička zahradní27.05.2014C16 hnízdo s mláďatyPetr Zasadil
Upravit
pe3nka1va1 obe1c1na2pěnkava obecná2014C14 nosí potravu nebo trusPetr Zasadil, Pavel Bergmann, Katarína Slabeyová
Upravit
pe3vu1s2ka1 modr1a2pěvuška modrá17.06.2015C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann
Upravit
r1e1he1k doma2c1i2rehek domácí21.05.2016C16 hnízdo s mláďatyKatarína Slabeyová
Upravit
kva1kos2 noc2ni2kvakoš noční2015C16 hnízdo s mláďatyPavel Bergmann, Radek Zapletal
Upravit
bu1dni2c2e1k me1ns2i2budníček menší2015C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann, Jan Pláteník, Jan Suhrada
Upravit
ka1c1hna1 di1voka2kachna divoká22.04.2016C16 hnízdo s mláďatyKlára Poláková
Upravit
kr1a2li2c2e1k obe1c1ny2králíček obecný2014A2 zpěvKateřina Pilnáčková, Jan Suhrada, Martin Smrček, Jan Procházka, Irena Filipová, Pavel Bergmann
Upravit
c2e1r1ve1nka1 obe1c1na2červenka obecná2014C14 nosí potravu nebo trusJan Suhrada, Pavel Bergmann, Lucie Hošková
Upravit
s2pa1c2e1k obe1c1ny2špaček obecný2016C16 hnízdo s mláďatyLucie Hošková, Jan Procházka, Jan Suhrada
Upravit
br1hli2k le1s1ni2brhlík lesní20.05.2016C16 hnízdo s mláďatyLucie Hošková
Upravit
z2lu1na1 z1e1le1na2žluna zelená17.06.2015C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann
Upravit
pe3ni1c1e1 c2e1r1nohla1va2pěnice černohlavá2014C14 nosí potravu nebo trusJan Suhrada, Petr Zasadil, Pavel Bergmann
Upravit
s1t1r1a1ka1pou1d ve1lky2strakapoud velký2014C16 hnízdo s mláďatyJan Suhrada, Ondřej Švec, Petr Zasadil, Oldřich Myška, Jaroslav Šimek, Pavel Bergmann, Katarína Slabeyová, Marek Zindulka, Radek Zapletal
Upravit
pe3ni1c1e1 pokr2ovni2pěnice pokřovní11.06.2016C14 nosí potravu nebo trusJan Suhrada
Upravit
r1e1he1k z1a1hr1a1dni2rehek zahradní2014C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann, Hana Brinkeová, Tomáš Brinke
Upravit
ly1s1ka1 c2e1r1na2lyska černá22.04.2016C16 hnízdo s mláďatyKlára Poláková
Upravit
holu1b hr2i1vna2c2holub hřivnáč2015C15 hnízdo s vejciPavel Bergmann, Zdeněk Ondrášek, Tereza Kejzlarová, Ludmila Pocová
Upravit
bu1dni2c2e1k ve3t1s2i2budníček větší17.06.2015C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann
Upravit
pot1a2pka1 ma1la2potápka malá2015C15 hnízdo s vejciKarel Pithart
Upravit
pos2t1olka1 obe1c1na2poštolka obecná2017C14 nosí potravu nebo trusRostislav Konůpka
Upravit
s1t1r1na1d lu1c2ni2strnad luční2016B4 stálý okrsekLucie Hošková
Upravit
s1kor1e1c1 vodni2skorec vodní19.06.2016C12 čerstvě vyvedená mláďataKlára Poláková
Upravit
s1la1vi2k obe1c1ny2slavík obecný2014C14 nosí potravu nebo trusJan Suhrada
Upravit
c1vr1c2i1lka1 z1e1le1na2cvrčilka zelená2014B4 stálý okrsekJan Suhrada
Upravit
ne1t1opy2r1netopýr25.04.20140 nehnízdícíLudmila Pocová
Upravit
pe3ni1c1e1 hne3dokr2i2dla2pěnice hnědokřídlá2015C14 nosí potravu nebo trusJan Suhrada
Upravit
pe3ni1c1e1 s1la1vi2kova2pěnice slavíková2014C14 nosí potravu nebo trusJan Suhrada
Upravit
s2ou1pa2le1k kr1a2t1kopr1s1t1y2šoupálek krátkoprstý2014C14 nosí potravu nebo trusJan Suhrada, Pavel Bergmann
Upravit
r1or1y2s1 obe1c1ny2rorýs obecný14.07.2016C14 nosí potravu nebo trusLucie Hošková
Upravit
vr1a1be1c1 polni2vrabec polní03.05.2015C16 hnízdo s mláďatyPetr Zasadil
Upravit
s1t1r1na1d obe1c1ny2strnad obecný2015C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann
Upravit
bu1dni2c2e1k le1s1ni2budníček lesní2015C14 nosí potravu nebo trusVladimír Bejček
Upravit
du1de1k c1hoc1hola1t1y2dudek chocholatý20140 nehnízdícíJan Suhrada, Ludmila Pocová
Upravit
s1ojka1 obe1c1na2sojka obecná2015C12 čerstvě vyvedená mláďataPavel Kolman, Jan Suhrada
Upravit
mly1na1r2i2k dlou1hooc1a1s1y2mlynařík dlouhoocasý2015C14 nosí potravu nebo trusJan Suhrada
Upravit
r1a2kos1ni2k z1pe3vny2rákosník zpěvný29.07.2014C14 nosí potravu nebo trusJan Suhrada
Upravit
kr1ka1ve1c1 ve1lky2krkavec velký18.04.2016C16 hnízdo s mláďatyJan Procházka
Upravit
vla1s2t1ovka1 obe1c1na2vlaštovka obecná21.06.2014C16 hnízdo s mláďatyAndrej Funk
Upravit
r1y1ba2k be3lokr2i2dly2rybák bělokřídlý14.05.20140 nehnízdícíJan Suhrada
Upravit
r1a2kos1ni2k pr1ou1z2kova1ny2rákosník proužkovaný19.05.2014A2 zpěvPavel Bergmann
Upravit
br2e1hu1le1 r2i2c2ni2břehule říční2014C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann, Zdeněk Ondrášek
Upravit
s1y2kor1a1 ba1bka1sýkora babka24.05.2015C16 hnízdo s mláďatyOldřich Myška
Upravit
t2u1hy2k obe1c1ny2ťuhýk obecný10.07.2014C12 čerstvě vyvedená mláďataPavel Bergmann
Upravit
pe3ni1c1e1 vla1s2s1ka2pěnice vlašská2014A2 zpěvPavel Bergmann
Upravit
r1a2kos1ni2k obe1c1ny2rákosník obecný2014A2 zpěvPavel Bergmann, Lucie Hošková
Upravit
pola2k ve1lky2polák velký06.06.2014C12 čerstvě vyvedená mláďataPavel Bergmann
Upravit
s1e1dmi1hla2s1e1k ha1jni2sedmihlásek hajní2014B4 stálý okrsekVladimír Bejček
Upravit
hu1s1a1 s1p.husa sp.20140 nehnízdícíJan Suhrada, Pavel Brandl, Ludmila Pocová
Upravit
kr1a1hu1je1c1 obe1c1ny2krahujec obecný2014C14 nosí potravu nebo trusVladimír Bejček
Upravit
kr2e1pe1lka1 polni2křepelka polní2014B4 stálý okrsekVladimír Bejček
Upravit
ku1li2k r2i2c2ni2kulík říční2015B7 varování v blízkosti hnízdaJan Suhrada, Lucie Hošková
Upravit
ji1r2i1c2ka1 obe1c1na2jiřička obecná2016C16 hnízdo s mláďatyLucie Hošková, Ludmila Pocová
Upravit
vr1a1be1c1 doma2c1i2vrabec domácí2014C16 hnízdo s mláďatyVladimír Bejček
Upravit
konopka1 obe1c1na2konopka obecná2015C14 nosí potravu nebo trusVladimír Bejček
Upravit
z1vonohli2k z1a1hr1a1dni2zvonohlík zahradní2015C14 nosí potravu nebo trusVladimír Bejček
Upravit
pi1s1i2k obe1c1ny2pisík obecný21.04.2016A2 zpěvMichal Procházka
Upravit
s1okol s1t1e3hova1vy2sokol stěhovavý03.07.2017B4 stálý okrsekJan Suhrada
Upravit
mor1c2a2k ve1lky2morčák velký2016C12 čerstvě vyvedená mláďataJan Suhrada, Andrej Funk, Radek Zapletal, Petr Palčej, Pavel Bergmann
Upravit
pola2k c1hoc1hola1c2ka1polák chocholačka2014C12 čerstvě vyvedená mláďataJan Suhrada, Pavel Bergmann
Upravit
da1t1e1l c2e1r1ny2datel černý18.04.2016B5 tok nebo pářeníJan Procházka
Upravit
ba1z2a1nt1 obe1c1ny2bažant obecný2014C12 čerstvě vyvedená mláďataVladimír Bejček
Upravit
s1kr2i1va1n polni2skřivan polní2016C14 nosí potravu nebo trusKarel Šťastný
Upravit
koni1pa1s1 hor1s1ky2konipas horský2014C14 nosí potravu nebo trusPetr Zasadil, Pavel Bergmann, Jan Suhrada, Karel Pithart
Upravit
vola1vka1 bi2la2volavka bílá20140 nehnízdícíJan Suhrada, Karel Pithart
Upravit
hu1s1a1 be3loc2e1la2husa běločelá20150 nehnízdícíPavel Bergmann
Upravit
s2ou1pa2le1k dlou1hopr1s1t1y2šoupálek dlouhoprstý2014A2 zpěvVojtěch Kodet, Pavel Bergmann, Jan Suhrada
Upravit
dla1s1k t1lu1s1t1oz1oby2dlask tlustozobý2015C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann
Upravit
c2a2p c2e1r1ny2čáp černý20140 nehnízdícíMiloš Kovář, Josef Hána, Jan Havelka
Upravit
s1t1r1a1ka1pou1d pr1os1t1r2e1dni2strakapoud prostřední2016C14 nosí potravu nebo trusJan Suhrada, Pavel Bergmann
Upravit
hy2l obe1c1ny2hýl obecný2015B3 pár v hn. době ve vhodném prostředíKarel Šťastný
Upravit
ka1lou1s1 u1s2a1t1y2kalous ušatý2015C16 hnízdo s mláďatyLucie Hošková, Rostislav Hůla
Upravit
c2a2p bi2ly2čáp bílý07.04.20150 nehnízdícíRadovan Mourek
Upravit
lu1ňa2k c2e1r1ve1ny2luňák červený27.04.20150 nehnízdícíRadovan Mourek
Upravit
s1t1r1a1ka1pou1d ma1ly2strakapoud malý17.06.2015C12 čerstvě vyvedená mláďataPavel Bergmann
Upravit
le1js1e1k s2e1dy2lejsek šedý17.06.2015C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann
Upravit
le1js1e1k be3lokr1ky2lejsek bělokrký2015A2 zpěvPavel Bergmann, Katarína Slabeyová
Upravit
dr1oz1d kvi2c2a1la1drozd kvíčala20.05.2017C10 odpoutávání pozornostiPavel Bergmann
Upravit
s1y2kor1a1 lu1z2ni2sýkora lužní02.05.2018A2 zpěvPavel Bergmann
Upravit
pu1s2t1i2k obe1c1ny2puštík obecný06.05.2015C12 čerstvě vyvedená mláďataPavel Bergmann
Upravit
ku1ka1c2ka1 obe1c1na2kukačka obecná2015B5 tok nebo pářeníKarel Šťastný
Upravit
vc2e1loje1d le1s1ni2včelojed lesní31.05.2015B5 tok nebo pářeníJaroslav Šimek
Upravit
pot1a2pka1 r1oha2c2potápka roháč06.06.20150 nehnízdícíJan Suhrada
Upravit
hu1s1i1c1e1 ni1ls1ka2husice nilská2016C12 čerstvě vyvedená mláďataOndřej Kauzál, Pavel Bergmann, Andrej Funk, Ivo Michalička
Upravit
c1hoc1holou1s2 obe1c1ny2chocholouš obecný17.06.2015C14 nosí potravu nebo trusPavel Bergmann
Upravit
br1a1mbor1ni2c2e1k c2e1r1nohla1vy2bramborníček černohlavý18.06.2015A2 zpěvHana Kršáková
Upravit
kr1a2li2c2e1k ohni1vy2králíček ohnivý2015A2 zpěvLudmila Pocová, Karel Pithart, Katarína Slabeyová
Upravit
vola1vka1 vla1s1a1t1a2volavka vlasatá24.08.20150 nehnízdícíGedeon Kašpar
Upravit
r1a1c1e1k ma1ly2racek malý24.08.20150 nehnízdícíGedeon Kašpar
Upravit
or1love1c1 r2i2c2ni2orlovec říční20150 nehnízdícíLudmila Pocová, Jan Suhrada
Upravit
hu1s1a1 ve1lka2husa velká20150 nehnízdícíTomáš Telenský, Ludmila Pocová, Radovan Mourek, Jan Suhrada
Upravit
br1kos1la1v s1e1ve1r1ni2brkoslav severní10.12.20150 nehnízdícíJaroslav Šimek
Upravit
c2i2z2e1k le1s1ni2čížek lesní2017A2 zpěvMartin Smrček, Jana Škorpilová, Pavel Bergmann
Upravit
r1a1c1e1k be3lohla1vy2/s1t1r2e1domor2s1ky2racek bělohlavý/středomořský20160 nehnízdícíZdeněk Ondrášek, Jan Suhrada
Upravit
vr1a2na1 obe1c1na2 c2e1r1na2vrána obecná černá07.06.2016A1 v hn. době ve vhodném prostředíLucie Hošková
Upravit
r1a1c1e1k bou1r2ni2racek bouřní20160 nehnízdícíGedeon Kašpar, Jan Suhrada, Petr Voříšek
Upravit
vr1a2na1 obe1c1na2vrána obecná13.04.2017A1 v hn. době ve vhodném prostředíTereza Kejzlarová
Upravit
li1ndu1s2ka1 hor1s1ka2linduška horská26.01.2016A2 zpěvGedeon Kašpar
Upravit
c2i2r1ka1 obe1c1na2čírka obecná07.02.2016B5 tok nebo pářeníTomáš Telenský
Upravit
dr1oz1d br1a2vni2kdrozd brávník23.04.2016C14 nosí potravu nebo trusPetr Suvorov
Upravit
os1t1r1a1lka1 s2t1i2hla2ostralka štíhlá23.03.20160 nehnízdícíJaroslav Veselý
Upravit
s2ou1pa2le1k s1p.šoupálek sp.28.03.2016B4 stálý okrsekJan Suhrada
Upravit
c2i2r1ka1 modr1a2čírka modrá11.04.20160 nehnízdícíJan Suhrada
Upravit
lz2i1c2a2k pe1s1t1r1y2lžičák pestrý20160 nehnízdícíJan Suhrada
Upravit
hvi2z1da2k e1u1r1a1s1i1js1ky2hvízdák eurasijský20160 nehnízdícíJan Suhrada
Upravit
mot1a2k poc1hopmoták pochop16.05.2017B9 stavba hnízdaKarel Pithart
Upravit
kr1u1t1i1hla1v obe1c1ny2krutihlav obecný09.05.2016B4 stálý okrsekLucie Hošková
Upravit
le1js1e1k c2e1r1nohla1vy2lejsek černohlavý2017B3 pár v hn. době ve vhodném prostředíJan Suhrada
Upravit
br1a1mbor1ni2c2e1k hne3dy2bramborníček hnědý10.05.2016B4 stálý okrsekJan Procházka
Upravit
r1y1ba2k c2e1r1ny2rybák černý20160 nehnízdícíJan Suhrada, Lucie Hošková
Upravit
c1vr1c2i1lka1 r2i2c2ni2cvrčilka říční2016A2 zpěvJan Suhrada, Radovan Mourek, Lucie Hošková
Upravit
lu1ňa2k hne3dy2luňák hnědý15.05.2016A1 v hn. době ve vhodném prostředíKatarína Slabeyová
Upravit
kor1opt1e1v polni2koroptev polní06.05.2016B3 pár v hn. době ve vhodném prostředíLucie Hošková
Upravit
s1y2kor1a1 ba1bka1/lu1z2ni2sýkora babka/lužní17.05.2016A1 v hn. době ve vhodném prostředíAndrej Funk
Upravit
vodou1s2 kr1ope1na1t1y2vodouš kropenatý20160 nehnízdícíJan Suhrada
Upravit
s1y2kor1a1 pa1r1u1ka2r2ka1sýkora parukářka24.04.2017C14 nosí potravu nebo trusLudmila Pocová
Upravit
z2lu1na1 s2e1da2žluna šedá16.03.2017B5 tok nebo pářeníJaroslav Kubíček
Upravit
or1e1l mor2s1ky2orel mořský20170 nehnízdícíZdeněk Ondrášek, Jan Suhrada
Upravit
li1ndu1s2ka1 le1s1ni2linduška lesní18.04.2016A2 zpěvJan Procházka
Upravit
c2e1jka1 c1hoc1hola1t1a2čejka chocholatá10.05.2016B7 varování v blízkosti hnízdaJan Procházka
Upravit
vy2r1 ve1lky2výr velký09.02.2017B4 stálý okrsekJiří Reif
Upravit
kopr2i1vka1 obe1c1na2kopřivka obecná09.01.2018B5 tok nebo pářeníGabriela Uhrová
Upravit
vr1a2na1 obe1c1na2 s2e1da2vrána obecná šedá23.03.20170 nehnízdícíJan Suhrada
Upravit
s1t1r1na1d r1a2kos1ni2strnad rákosní28.03.20170 nehnízdícíJan Suhrada
Upravit
je1r2a2b pope1la1vy2jeřáb popelavý20170 nehnízdícíPetr Musil, Pavel Kolman
Upravit
kr2i1vka1 obe1c1na2křivka obecná16.04.2017A2 zpěvMartin Smrček
Upravit
pe3nka1va1 ji1ka1ve1c1pěnkava jikavec08.05.2017A2 zpěvBernard Durych
Upravit
pola2k ma1ly2polák malý13.05.20170 nehnízdícíRadek Zapletal
Upravit
koni1pa1s1 lu1c2ni2konipas luční14.05.2017B3 pár v hn. době ve vhodném prostředíLucie Hošková
Upravit
kor1e1la1 c1hoc1hola1t1a2korela chocholatá20170 nehnízdícíJan Suhrada, Jáchym Tesařík
Upravit
je1s1t1r2a2b le1s1ni2jestřáb lesní20170 nehnízdícíPavel Kolman, Radek Zapletal, Radovan Víta, Ludmila Pocová
Upravit
ka1c1hna1 doma2c1i2kachna domácí23.01.2018A1 v hn. době ve vhodném prostředíJana Škorpilová
Upravit
s1kr2i1va1n le1s1ni2skřivan lesní11.03.20180 nehnízdícíLibor Praus
Upravit
z1r1z1ohla2vka1 r1u1doz1oba2zrzohlávka rudozobá20180 nehnízdícíMarek Mejstřík, Jan Suhrada
Upravit
s1lu1ka1 le1s1ni2sluka lesní17.03.20180 nehnízdícíRadek Zapletal
Upravit
a1le1xa1ndr1 ma1ly2alexandr malý18.04.20180 nehnízdícíIrena Filipová
Upravit
vola1vka1 s1t1r2i2br2i1t1a2volavka stříbřitá21.04.20180 nehnízdícíVladislav Železný
Upravit
z2lu1va1 ha1jni2žluva hajní2014C12 čerstvě vyvedená mláďataVladimír Bejček
Upravit
Pozorování
Druh CZ|LATDatumKategoriePozorovatel