Systém BIRDS.CZ

avif.birds.cz www.rorysi.cz jpsp.birds.cz
pozorování ptáků
(faunistická databáze)
ochrana hnízdišť rorýse,
databáze hnízdišť
jednotný program sčítání ptáků

cap.birdlife.cz www.strnadi.cz www.cso.cz/cejka.html
čáp bílý a černý nářečí českých strnadů monitoring čejky chocholatéů

Všude se přihlašujete stejným jménem a heslem a sdílíte stejné osobní údaje.

Registrace nového uživatele do Birds.cz

Současní i bývalí spolupracovníci Jednotného programu sčítání ptáků a někteří spolupracovníci na registracích rorýsích hnízdišť jsou tedy již registrováni automaticky! V tom případě se přihlaste (jako na JPSP, rorýsech), znáte-li přihlašovací jméno a heslo. Pokud tyto údaje neznáte, nechte si je poslat. V žádném případě se znovu neregistrujte!