Průběžné výsledky Atlasu hnízdního rozšíření ptáků ČR 2014—2017

Zobrazit mapu pro rok a druh

 Do nového okna 

Druhová mapa

Původ dat: avif, hodinovky, speciální druhová rozšíření avifu (čáp, čejka, strnad), souhrnné karty kvadrátů.
Zobrazena je nejvyšší zaznamenaná kategorie hnízdění v daném čtverci.
Prozatím nejsou zahrnuty výsledky zaslané poštou nebo emailem ani Jednotný program sčítání ptáků.
Z avifu jsou zahrnuty pouze záznamy přímo přiřazené mapovacímu čtverci nebo lokalizované pomocí bodu v mapě. Zahrnuty jsou pouze záznamy s aktivitou jasně přiřaditelnou k některé atlasové kategorii.

Toto dílo by nemohlo vzniknout bez obětavé práce několika stovek dobrovolných spolupracovníků.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License

V případě použití uvádějte prosím zdroj dat: (c) ČSO a ČZU, 2014.
Vezměte prosím na vědomí, že jde o předběžné, průběžně se měnící výsledky.