Faunistika na vašem webu

O webu

Doménu Birds.cz spravuje Česká společnost ornitologická. Součástí domény je několik propojených databázových a informačních aplikací:

avif.birds.cz rorysi.cz jpsp.birds.cz
pozorování ptáků
(faunistická databáze)
ochrana hnízdišť rorýse,
databáze hnízdišť
jednotný program sčítání ptáků

Faunistická databáze dále poskytuje modulární rozšíření pro specializované projekty:

birdlife.cz/capi strnadi.cz birdlife.cz/cejky
čáp bílý a černý nářečí českých strnadů monitoring čejky chocholatéů

Údaje vložené v těchto projektech se zároveň zobrazují jako každá jiná pozorování v databázi, což umožňuje jejich využití nejen v rámci konkrétního projektu, ale také k mnohým dalším účelům v ochraně a výzkumu ptactva.

Všechny aplikace sdílejí společný seznam uživatelů, všechny jsou přístupné pomocí stejného uživatelského jména a hesla.

Faunistická databáze

Faunistická databáze je určena všem zájemcům o ptactvo z řad široké veřejnosti, "amatérských" ornitologů, birdwatcherů i vědců a slouží ke sdílení a uchovávání záznamů o pozorování všech druhů ptáků na území České republiky. Slouží nejen ke sdílení zajímavých a neobvyklých pozorování, ale také ke sběru kompletních seznamů všech pozorovaných druhů (tj. včetně běžných druhů) pro pozdější vědecké využití. Spojením uvedených dvou cílů se databáze stává vůbec prvním projektem tohoto druhu u nás.

Věříme, že databáze bude sloužit k potěše, poučení a větší propagaci ornitologie a pozorování ptáků a přispěje tak i k jejich ochraně!

Současná podoba databáze není definitivní. Další funkce budeme uvádět do provozu postupně, zejména podle požadavků samotných uživatelů. Proto neváhejte a sdělte nám své dojmy a přání na admin&birds,csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz.

Prosíme také o nahlášení všech chyb a problémů, se kterými se při práci s databází setkáte. Přestože jsme databázi testovali, některé chyby odhalí až reálný provoz. Pomozte nám je odstranit co nejdříve.

Tento web a databáze běží na Cool-Hosting.cz - poskytovateli webhostingu a managed serveru. Děkujeme za profesionální přístup a kvalitní nadstandardní služby.

Avif pro Android

Kontakty

admin&birds,csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz

© Česká společnost ornitologická 2010 - 2023
© Tomáš Telenský, Pavol Hejný, Zdeněk Vermouzek 2010 - 2023
Filtr zajímavých pozorování © Jiří Šírek, Zdeněk Vermouzek 2010
Pole pro výběr druhů © Bogdan Pilch, Tomáš Telenský 2010
Mobilní aplikace © Přemysl Černý, Pavol Hejný 2015

Vložením dat a fotografií do této databáze souhlasíte s jejich vytěžováním nebo zužitkováním Českou společností ornitologickou v souladu s § 3 odst. 9 stanov ČSO podle Zásad nakládání s daty ČSO. Tím nejsou dotčena práva vyplývající z předpisů o ochraně práv duševního vlastnictví.