Indexy a trendy Publikace Mapa lokalit  

Indexy a trendy 2023

Grafy, které lze prolížet na této stránce, zobrazují druhové indexy, tedy meziroční vývoj početnosti jednotlivých druhů v České republice. Údaje jsou uvedeny v %, přitom výchozí rok 1982 odpovídá vždy 100%.

Zobrazit lze pouze druhy, pro něž existuje dostatek dat, aby bylo možno s určitou mírou spolehlivosti stanovit početnostní trend. Rozlišujeme pět kategorií: stabilní trend, mírný nebo silný pokles a mírný nebo silný vzestup.

Zobrazené grafy jsou informativní, určené k popularizaci programu a jeho výsledků. Přestože jsou všechny grafy číselně správně, neumožňují další odbornou interpretaci (nezobrazují např. intervaly spolehlivosti). V případě zájmu o publikování či interpretaci výsledků Jednotného programu sčítání ptáků důrazně doporučujeme kontaktovat koordinátora na adrese jpsp&birds,csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz. Uvádění zdroje informací (ČSO/JPSP) při jakémkoli využití výsledků zde publikovaných považujeme za samozřejmost.

V nabídce níže vyberte druh, který chcete zobrazit.


Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Trend: mírný vzestup